องค์กรสุขภาวะ

องค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) คืออะไร?

ในบริบทของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ใช้คำว่าสุขภาวะองค์กร (Healthy Organization) ให้ง่ายขึ้นโดยเรียกทั่วไปว่า Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


 
 
 


    สรุปภาพรวมองค์กรภาคีเครือข่าย
   

ข่าวสารจาก สสส.
ค้นหากิจกรรมความสุขทั้ง 8 (Happy 8)

 

  จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้
6
คน
เมื่อวาน
9
คน
เดือนนี้
126
คน
เดือนที่ผ่านมา
256
คน
ปีนี้
2,303
คน
ปีที่ผ่านมา
2,016
คน
รวมทั้งสิ้น
4570
คน
ติดต่อ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เลขที่ 693/211 หมู่ 24 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 053-715399 โทรสาร : 053-744339 Email : hp8northern@gmail.com Copyright © Your Website 2015